At%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k

Sporculardan İnciler sporculardan inciler

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil

Konfüçyüs